Włącz się w ruch Open Source / Join Open Source movement by Kamil Gałuszka

Speaker Kamil Gałuszka
Forma:
  • 90-minutowy warsztat
Chwytliwy tytuł:
Włącz się w ruch Open Source / Join Open Source movement
Napisz coś więcej:

PL:

Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi przez społeczność Open source. Uczestnik po warsztatach ma wiedzę i umiejętności by aktywnie wspierać społeczność swoimi poprawkami, nowymi funkcjonalnościami do oprogramowania oraz innymi umiejętnościami (jak tłumaczenie, testowanie itd).

Warsztaty bedą w trybie BYOL(bring your own laptop). Nie ma żadnych ograniczeń jaki system jest na urządzeniu. 

Podczas warsztatów bedą mentorzy którzy bedą wspierali was wiedzą i pomocą.

=====================

EN:

Workshop objective is to enable participants to get to known tools used by Open Source community. Participant after workshop have knowledge and skills to actively participate in community with patches, new features into software and others skills (like translating, testing etc).

Workshops will be in BYOL mode (Bring your own laptop). There is no restricions in what operating system there is on your device.

During workshops there will be mentors who will be supporting You guys with knowledge and direct help.

Last Updated 06 Feb 07:29