Otwarta licencja na program komputerowy w polskim prawie autorskim by Marek Wiera

Speaker Marek Wiera
Title
Otwarta licencja na program komputerowy w polskim prawie autorskim
Description

W ramach wykładu planowane jest omówienie następujących zagadnień

 

1.      Program komputerowy jako przedmiot obrotu

- program komputerowy w polskim prawie;

- jakie przepisy winny być stosowane do programów komputerowych.

 

 

2.      Licencja jako instytucja prawa autorskiego

- istota licencji;

- sposoby nabywania licencji;

- różnice pomiędzy licencją oraz nabyciem autorskich praw majątkowych;

- pola eksploatacji oraz nabycie licencji na różnych polach eksploatacji.

 

3.      Omówienie założeń otwartego oprogramowania wobec ustawowej konstrukcji licencji na program komputerowy

- licencja na czas oznaczony i nieoznaczony;

- wypowiedzenie licencji;

- dozwolony użytek;

- wyczerpanie prawa do programu komputerowego.

 

Długość wykładu - ok. 20 minut. 

Last Updated 06 Mar 12:45