Future is now! by Arkadiusz Kwaśny

Speaker Arakdiusz Kwaśny
Title
Future is now!
Description

W panelu dyskusyjnym zamierzamy przedstawić koncepcję rzeczywistości, gdzie człowiek może działać sprawniej dzięki wykorzystaniu VR, AR oraz Dronów.

Chcemy przedstawić technologię, która dostępna jest już dziś oraz przedstawić wizję jej połączonoego wykorzystania.

Całość będzie się składać z 3 prezentacji technologii oraz końcowej prezentacji łączącej je w całość.

W sumie 4 osoby po 10 -15 minut

Last Updated 04 Mar 10:52