Łukasz Lenart

Niepoprawny optymista, choć zdarzają mu się chwile zwątpienia w ludzkość. Naiwnie wierzący że wszyscy zawsze chcą dobrze. Kodujący w Scali javowiec choć bez przekonania czy to jest to co chce robić w przyszłości (kodować w Scali znaczy się, bo kodować w ogóle to jak 

najbardziej). Zakochany w CSSach i JavaScriptcie, w szczególności w CoffeScript. Mocno zaangażowany w projekt Apache Struts choć nikt nie rozumie po co :) Wyznający zasadę, że kod który właśnie napisałeś jest już przestarzały (@deprecated :)

Country

Poland