Martyna Bargiel

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i pasjonatka designu; wierzy, że typografia zbawi świat i ma tendencję do wyrównywania przedmiotów do kąta prostego. Poza projektowaniem zajmuje się pracą dydaktyczną jako asystentka na ASP w Katowicach oraz wykładowca w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Specjalizuje się w edytorstwie, typografii i komunikacji wizualnej; w ramach badań naukowych na macierzystej uczelni eksploruje temat adaptacji zasad typograficznych w mediach cyfrowych. Zainteresowana technologią, a szczególnie przełożeniem typografii na media cyfrowe i tematem responsywnych layoutów; autorka otwartych warsztatów dotyczących projektowania publikacji cyfrowych. 

Country

Poland


Submitted Talks