Open hardware - czym jest i jak możemy wykorzystać jego możliwości? от Karol Karczewski

Докладчик Karol Karczewski
Title
Open hardware - czym jest i jak możemy wykorzystać jego możliwości?
Description

Przegląd najpopularniejszych rozwiązań, omówienie nowinek w zakresie 'open hardware', a także przykłady wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą udostępnianie materiałów przez producentów.

Обновлен 02 марта, 15:56